Suzuki Celloles

Suzuki Celloles voor kinderen vanaf 4 jaar

Vanaf 4 jaar kan er al begonnen worden met cellospelen. Met name lessen voor kinderen zijn speels van karakter. Iedere leerling krijgt de ruimte zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

De Suzuki methode is ontwikkeld voor viool door dr. Shinichi Suzuki in de jaren ’30 in Japan. Zijn uitgangspunt was dat alle kinderen kunnen leren praten, omdat zij hun taal dagelijks horen en imiteren. Daarbij reageert de omgeving van het kind positief op de pogingen van het kind. Op deze manier zal ook ieder kind een instrument met succes kunnen leren spelen, vond hij. Suzuki noemde zijn methode dan ook de “moedertaal-methode”.

Daarom wordt met name begonnen met: naar de muziek luisteren, op het gehoor spelen (met noten lezen wordt begonnen als de leerling eraan toe is), voor- en nadoen, kleine stapjes, wat geleerd is herhalen en verder verfijnen.

De lessen die ik geef zijn individueel en duren in het begin kort. Naarmate de concentratie van de leerling toeneemt worden de lessen langer. Individuele lessen worden aangevuld met maandelijkse groepslessen waarin samenspel, luisteren en muzikale ontwikkeling belangrijk zijn.

Naast de lessen en groepslessen zijn er geregeld concerten en workshops waar leerlingen aan kunnen deelnemen.

Suzuki Celloles voor oudere kinderen en volwassenen

Cello is ook een heel geschikt instrument voor oudere kinderen en volwassenen om mee te beginnen. De Suzuki methode wordt in dat geval aangevuld met ander les- en leesmateriaal. Aanvullende groepslessen zijn ook mogelijk.

Cello huren of kopen

Bij een goede vioolbouwer kunnen cello’s in alle maten gehuurd worden. Ook is huurkoop mogelijk. Voor informatie over de benodigde maat en eventuele adressen kunt u altijd ruggespraak met mij houden.

Voor informatie en andere vragen, kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.